Angry Kitchen Appliances


 Information om vevhusventilation och oljeslam (oil sludge) i motorerna B205 och B235

Older version of this page is also available in English.

 1. Nyheter
 2. Information om sidan
 3. Bakgrund
 4. Trasig motor
 5. Var är marginalerna?
 6. Vilka bilar och motorer?
 7. Saabs modifieringar av vevhusventilationen
 8. Fungerar det nu?
 9. Saabs reaktion
 10. Saabs retroaktiva motorgaranti
 11. Tips
 12. Andra biltillverkare
 13. Referenser till Saab-dokument
 14. Nu också i media
 15. Not
 16. Länkar

 Nyheter

2005-05-27: Ny information om den senaste modifieringen (nummer 5).   Läs...
2005-05-27: Information om en kommande modifiering (nummer 6).   Läs...
2005-08-28: Information om nytt oljefilter   Läs...
2005-10-06: Ingen ny information om den utlovade modifieringen.   Läs...
2005-10-15: Lite information om årsmodell 2006.   Läs...
2005-11-09: Lite ny information om den utlovade modifieringen.   Läs...
2005-12-14: Referenser till Saab-dokument.   Läs...
2006-01-22: Lite ny information om den utlovade modifieringen.   Läs...
2006-04-09: Den utlovade modifieringen är nu klar.   Läs...

 Information om sidan

Den här sidan skapades ursprungligen för att informera tekniskt kunniga/intresserade Saabägare. Beskrivningen av teknik och problem är därför mycket teknisk och utan kännedom om motorer kan det vara svårt att ta till sig all information.

Efter att massmedia har tagit upp Saabs motorproblem har antalet besök till den här sidan drastiskt ökat. Många besökare har då naturligtvis inte den tekniska bakgrund som jag förutsatte när sidan skapades. Trots detta hoppas jag att den följande texten ge en viss uppfattning om vad som har hänt under åren och vad man som Saabägare kan göra för att minska risken för problem. Sidan har utökats med information om orsaken till problemen och försök till en förklaring av vad som blev fel.

De besökare som inte är intresserade av alla tekniska detaljer kan förhoppningsvis finna att delar av sidan är av intresse, t.ex. bakgrund, var är marginalerna, vilka bilar och motorer som är berörda, vad som sägs i media, Saabs reaktion, Saabs retroaktiva motorgaranti och tips om hur problemen kan undvikas. Några bilder på hur en trasig motor ser ut på insidan kan kanske fungera som incitament att vara noga med service.

Du kan skicka ett meddelande till mig genom att klicka på knappen nedanför. Jag försöker svara så fort jag har möjlighet och tid.

 Bakgrund

 Problem

Många ägare av 95, och 93, har under de senaste åren rapporterat om olika motorproblem som först ser ut att inte ha något samband, men som senare visar sig ha gemensamma orsaker.

Bilar med problem uppvisar en eller flera av följande:

Det stod tidigt klart för tekniskt insatta att vevhusventilationen på något sätt var inblandat i alla, eller många, av dessa olika fel.

 Vevhusventilation?

I en vanlig förbränningsmotor (bensin) skapas ett övertryck i motorns vevhus. Övertrycket är resultatet av att förbränningsgaser läcker förbi kolvringar (ner i vevhuset) och förbi ventilstyrare/ventiltätningar (upp i ventilkåpan). Övertrycket i motorn resulterar i problem, t.ex. oljeläckage, och måste ventileras ut. Innan moderna miljökrav infördes ventilerades gaserna direkt ut i friska luften, moderna motorer måste i stället ta hand om gaserna på ett miljövänligt sätt. Vanligtvis återförs gaserna helt enkelt till motorn för att förbrännas en gång till.

Det är inte bara Saab som har problem med vevhusventilationen i sina motorer. Vevhusventilation är svårt. Den ska vara billig, fungera och vara underhållsfri. Bilfabrikanterna verkar bara klara av att uppfylla två av kraven, och det första kravet är det krav som alltid är uppfyllt.

 Risker med dålig vevhusventilation

En dåligt fungerande vevhusventilation kan i vissa fall, tex vid frekvent körning av korta sträckor eller frekvent stadskörning, orsaka flera problem.

En motorolja som utsatts för påfrestningar pga dålig vevhusventilation kan i sin tur, om den inte byts i tid, resultera i rasad kamkedja eller helt igenbeckad motor. Kombinationen dålig vevhusventilation, korta körningar, kallt klimat, långa oljebytesintervall (20000km är för långt!) och billig olja är en katastrof för motorn.

 Orsak och verkan

Vad var det Saab gjorde med motorn i 95 och 93 som har orsakat så mycket problem?

Min uppfattning är att problemen kan spåras till en avsikt att minska bränsleförbrukning och minska servicekostnader. Ett sätt att minska bränsleförbrukningen är att öka motorns effektivitet genom att reducera motorns interna friktion och andra förluster.

Till den nya 95 tog Saab därför fram en ny motorgeneration B205/B235. De började med motorn från Saab 9000, dvs den fyrcylindriga B204/B234-motorn med turboladdning och införde en hel del ändringar för att skapa en effektivare motor, en så kallad lågfriktionsmotor.

De svagare kolvringarna är en viktig ändring som infördes för att minska friktionen mot cylinderväggarna. En oönskad konsekvens med de svagare kolvringarna är att de riskerar att fastna pga sot och oil sludge och därefter släpper förbi mer gaser från förbränningen vilket ökar trycket i vevhuset och ställer nya krav på vevhusventilationen.

Vevhusventilationen har inte varit kapabel att hantera det ökade trycket i vevhuset och har då inte kunnat förhindra de problem som vevhusventilationen har till uppgift att förhindra.

Hur ser då sambanden ut som leder till synliga problem/haverier?

 Oljan

Oljan är mycket viktig för motorn och utan effektiv smörjning skadas många av motorns rörliga delar.

För att oljan ska klara av att skydda motorn måste oljan ha ett antal egenskaper. T.ex. måste den stå emot tryck så att det oljan mellan två metallytor inte trycks bort, utan stannar kvar och bildar en skyddande oljefilm mellan metallytorna. Andra vätskor, t.ex. vatten har inte den egenskapen och kan därför inte användas. Oljan måste även ha tvättande egenskaper, den måste klara av att lösa upp olika typer av smuts i motorn och sedan behålla smutsen i oljan så att smutsen följer med oljan ut ur motorn vid oljebyten. Detta är orsaken till att oljan blir svart.

Anledningen till att en olja behöver bytas är att den slits, dels försämras oljans smörjande och rengörande egenskaper, delas blir oljan mättad med smuts. Hur snabbt en olja slits beror på många saker, dels på oljans kvalité, dels på hur mycket smuts som motorn bildar. I B205/B235-motorerna skapas mycket smuts genom att mer förbränningsgaser än tidigare läcker förbi kolvringarna (som medvetet gjorts svagare för att minska bränsleförbrukningen).

Oljan förorenas dessutom av kondenserat vatten vid körning i kallt klimat och med oförbränd bensin vid kallstarter.

Vevhusventilationen har som uppgift att se till att en luftström passerar genom motorn så att vattenångor, bensinångor och annat leds ut ur motorn så att oljan inte slits för snabbt. Om vevhusventilationen inte fungerar effektivt slits oljan snabbare, kanske så snabbt att den inte kan skydda motorn fram till nästa oljebyte.

En mycket sliten olja får så förändrade egenskaper att den inte längre liknar olja, den ser mer ut som tjära. Fenomenet kallas oljeslam, oil sludge på engelska, och är inte något som bara finns i Saabs motorer. En sökning på nätet, t.ex. en sökning med Google. Hur en så sliten olja ser ut syns tydligt på dessa bilder.

Wikipedia har information om oil sludge.

 Packningar

Om vevhusventilationen fungerar dåligt och inte klarar av att leda bort gaserna som läcker förbi kolvringarna så byggs det upp ett övertryck i vevhuset. Om trycket blir för högt kan inte packningarna stå emot utan skadas och motorn börjar läcka olja.

 Turbo

En sliten olja klarar inte av att bygga upp den oljefilm som den snabbt snurrande turbon behöver. Det är dessutom mycket varmt i turbon och den slitna oljan riskerar att omvandlas till seg eller fast form, man säger att oljan koksar. Dålig olja resulterar i en havererad turbo.

 Kamkedja

Kamkedjan är en av de delar i motorn som är känslig för dålig olja och för låg oljenivå. Kamkedjehaveri är ett sannolikt resultat av att motorn har körts med låg oljenivå eller med utsliten olja.

 Lager

Lagerytor för kamaxlar och vevaxel är också beroende av att oljan är frisk. En utsliten olja resulterar i skadade lagerytor, knackande ljud, och så småningom motorhaveri.

 Oljetryck

Om oljan innehåller för för mycket koksad olja (olja som har omvandlats till fast form) blockeras oljepumpens sil. Oljepumpen kan då inte längre suga olja och oljetrycket försvinner. Motorn saknar då helt smörjning och havererar totalt.

 Trasig motor

Hur ser motorn ut om oljan inte byts i tid? Signaturen T-PWR på Saab Turbo Club of Sweden har varit vänlig nog att föreviga hur motorn ser ut i en 95 av årsmodell 2003 efter att ha körts i 55000 km utan oljebyte. Notera den tjärliknande klumpiga oljan, så kallad oil sludge, i oljetråget och hur oljeklumpar täpper igen oljepumpens sil (längst upp till höger i andra bilden). Klicka på bilderna om du vill se större bilder.

Trasigt ramlager (186kB) Trasigt ramlager
Oljesump och oljepumpens sil (221kB) Oljesump och oljepumpens sil
Oljesump (218kB) Oljesump

Bilderna är copyright © 2005 T-PWR, Saab Turbo Club of Sweden.

 Var är marginalerna?

Hur kunde det bli så fel? Saab införde ett antal ändringar i motorn som var och en ser ut att vara en bra ändring, men som tillsammans resulterade i svåra problem.

Detta är mina tankar runt detta -- det handlar om marginaler som inte längre finns.

 Oljevolymen

B205/B235-motorerna har mindre olja än de tidigare motorerna. Fördelen är att motorns vikt minskar och att oljekostnaden vid service minskar. Nackdelen är att fyra liter olja slits mer än fem liter olja i samma miljö. Dessutom resulterar en liter förbrukad olja per 10000 km att det finns fyra liter av fem liter kvar när den gamla bilen får service efter 10000 km, medan den nya bilen bara har två liter kvar när den får service efter 20000 km.

 Svagare kolvringar

Fördelen är minskad bränsleförbrukning. Nackdelen är mer förbränningsgaser i vevhuset som sliter mer på oljan.

 Längre serviceintervall

Längre serviceintervall. Fördelen är minskad kostnad för service. Nackdelen är att oljan riskerar att bli utsliten innan nästa service.

 Marginalerna är borta

Den som ovanstående har gemensamt är att Saab har tagit bort de marginaler som fanns i tidigare motorer.

Förr kunde en bilägare strunta i extra oljebyte som skulle ha behövts på grund av mycket stadskörning eller det kalla vädret. Det fanns marginaler som räddade motorn. Bilägaren kunde också strunta i att kontrollera oljan. Det fanns så mycket olja att motorn med stor sannolikhet klarade sig till näste service.

I dagens motorer finns inga marginaler som kan rädda bilägaren. Om bilägaren slarvar med att kontrollera oljan och/eller med oljebyten finns det inte längre några marginaler som räddar läget.

De som drabbas av problem är vanliga bilister som kör mycket i stadstrafik, som inte kollar oljan och som inte läser instruktionsboken. De har inga marginaler som kan rädda motorn.

De som kör övervägande långa körningar och/eller gör extra oljebyten behöver inga marginaler och de får troligtvis inga problem med motorn.

Det är också värt att notera att Saab sparade in den oljenivågivare som flera varianter av motorn i Saab 9000 hade. Den skulle ha räddat många motorer i 95 och 93.

Appropå oljenivå, vem kom på den smarta idén att göra oljestickan svår att läsa av genom att göra nedre delen av den svart? Hur enkelt är det att se svart olja på svart oljesticka när man står på en bensinstation en mörk höstkväll?

 Vilka bilar och motorer?

De motorer som har de problem med vevhusventilationen som beskrivs på den här sidan är Saabs fyrcylindriga turbomotorer av femte generationen, dvs motorer ur B2x5-familjen. Motorerna används i Saab 95 från årsmodell 1998 och i gamla Saab 93 från årsmodell 2000.

De aktuella motorerna känns lättast igen på att de använder en svart DI-kassett (Direct Ignition). Det är enkelt att hitta DI-kassetten, den sitter längst upp på motorn. Bilden visar en svart DI som lyfts upp ur en B235E-motor.

Svart DI på B235E-motor

Det finns många varianter av motorerna i B2x5-familjen. Här är de som jag känner till:

Bil Motor
  modell     variant       typ        effekt   
932,0B205E150hk
932,0B205L185hk
932,0 AeroB205R205hk
932,3 ViggenB235R230hk
952,0tB205E150hk
952,0tB205E190hk (Saab trim)
952,0tB205E192hk (Saab trim)
952,0tB205E185hk (Saab trim)
952,3tB235E170hk
952,3tB235E185hk
952,3TB235L220hk
952,3 AeroB235R230hk
952,3 AeroB235R250hk

Det verkar inte vara lika vanligt med problem när motorerna sitter i en Saab 93. Anledningen kan vara att ventilationen är annorlunda (inte lika varmt) i 93:ans motorutrymme eller helt enkelt pga av att Saab 93 är en lättare bil och därmed belastar motorn mindre.

 Saabs modifieringar av vevhusventilationen

Här följer en beskrivning av de förändringar av vevhusventilationen som gjorts. De olika förändringarna beskrivs i kronologisk ordning.

 Prototyp

Ungefär 1997.

För att kompensera för det ökade vevhustrycket konstruerade Saab ett vevhusventilationssystem som var annorlunda än det som använts till de tidigare motorerna.

Vevhusgaserna evakueras från ventilkåpan genom slang A till en oljefälla som kondenserar oljedimman och återför oljan till oljesumpen. Det sitter även en liten oljefälla på insidan av ventilkåpan. Den olja som fångas upp här rinner ner i topplocket. Vehusgaserna, nu utan olja, leds via slang B till en tryckregulator och ventil. Tryckregulatorn ser till att rätt tryck erhålls i vevhuset. En styrsignal från Trionic avgör om slang/rör C eller slang D används för att evakuera vevhusgaserna. Slang/rör C används vid last när det finns ett undertryck vid turbons sugsida. Slang D används vid tomgång eller motorbroms när det finns ett undertryck vid spjällhuset.

Tyvärr kunde detta system inte användas då OBD2, i bilar för USA-marknaden, måste övervaka elektriskt styrda funktioner, i det här fallet den Trionic-styrda tryckregulatorn/ventilen. Hur övervakas en sådan funktion till rimlig kostnad? Saab kom fram till att det blev för dyrt/svårt och denna konstruktion skrotades strax innan årsmodell 1998 introducerades.

[Prototyp] (8kB)

Klicka på bilden för en större bild.

 Årsmodell 1998 till 2003

Ungefär september 1997.

Då den av Trionic styrda vevhusventilationen inte kunde användas infördes ett system som liknar de tidigare systemen, dock behölls oljefällan.

Vevhusventilationen har två tillstånd.

 Låg motorbelastning

Vid låg belastning, tomgång eller motorbroms finns ett undertryck vid spjällhuset. Detta undertryck gör att vevhusgaserna evakueras från ventilkåpan genom slang C. De evakuerade gaserna består av vevhusgaser plus luft som sugs från turbons sugsida genom slang B, oljefällan och slang A. En strypning i oljefällan (4mm hål i anslutningen för slang B) ser till att lagom undertryck skapas i vevhuset. En backventil på slang C förhindrar att vevhuset trycksätts när det finns ett övertryck vid spjällhuset, dvs när turbon laddar.

 Hög motorbelastning

Vid hög motorbelastning utnyttjas venturi-effekten för att skapa ett undertryck vid anslutningen för slang B vid turbons sugsida. Detta undertryck gör att vevhusgaserna evakueras från ventilkåpan genom slang A till en oljefälla som kondenserar oljedimman och återför oljan till oljesumpen. Vehusgaserna, nu utan olja, leds via slang B till turbons sugsida.

 Problem

Denna konstruktion har problem, t.ex. evakuerar slang C gaser utan att de passerat oljefällan.

[1998 - 2003] (7kB)

Klicka på bilden för en större bild.

 Modifiering 1

Ungefär oktober 1999.

Det visade sig ganska omgående att vevhusventilationen inte fungerade tillfredställande. Backventilen på slang C höll inte. På de tidigare motorerna var det inget problem, men med Trionic 7 höll den inte pga de snabba tryckstötar som uppstår när Trionic gör snabba korrigeringar med det elektroniskt styrda gasspjället. Den gamla backventilen (nederst på bilden) byts ut mot en större variant (överst på bilden).

[Gammal och ny backventil] (13kB)

Klicka på bilden för en större bild.

Denna modifiering skall genomföras på alla berörda bilar. Kampanjskylt markeras i ruta B5.

[Modifiering 1] (7kB)

Klicka på bilden för en större bild.

 Modifiering 2

Ungefär maj 2002.

Ytterligare problem uppstår. Många bilar skapar blå rökmoln vid start och vevhusventilationen visar sig vara en del av det problemet. Många bilar har i stort sett helt obefintlig vevhusventilation.

För att förbättra vevhusventilation görs några modifieringar. Anslutningen för slang C vid ventilkåpan borras upp till 3mm och strypningen i anslutningen för slang B på oljefällan borras från 4mm till 6,5mm. Som extra modifiering kan även oljefällan från B235R (Aero) monteras.

Denna modifiering verkar enbart genomföras när ägaren har något av de tidigare beskrivna problemen. Ingen markering på kampanjskylt.

[Modifiering 2] (9kB)

Klicka på bilden för en större bild.

 Årsmodell 2004

Ungefär september 2003.

För årsmodell 2004 verkar Saab ha bestämt sig för att åtgärda problemet helt. Många ändringar införs, tyvärr ändringar som inte är rimliga att göra på redan tillverkade motorer.

En ny dubbel oljefälla införs. Den ena oljefällshalvan motsvarar den tidigare oljefällan och evakuerar vevhusgaser från ventilkåpan via slang A genom oljefällan och sedan vidare till turbons sugsida med slang C Fångad olja leds ner till soljesumpen genom en oljeretur. Den andra oljefällshalvan evakuerar vevhusgaser direkt från vevhuset via anslutning B i motorblocket till spjällhuset med slang D. Fångad olja rinner tillbaks in i vevhuset via anslutning B. Slang D är grövre än motsvarande slang i tidigare motorer och har en kraftigare backventil.

Ändringarna medför nytt motorblock, ny ventilkåpa, nytt spjällhus, ny oljefälla, ny backventil och nya slangar.

[2004] (12kB)

Klicka på bilden för en större bild.

 Modifiering 3

Ungefär november 2003.

Det visar sig att ytterligare modifieringar är nödvändiga.

För att förbättra vevhusventilation ännu en gång görs några modifieringar. Anslutningen för slang C vid ventilkåpan pluggas och slang C ansluts i stället till en nippel som skruvas fast i röret till oljestickan. Strypningen i anslutningen för slang B på oljefällan borras från 4mm (eller 6,5mm) till 10mm och en strypbackventil monteras på slang B. Strypbackventilen, som ersätter strypningen i oljefällan, har litet motstånd för luft i riktning från oljefällan mot turbons sugsida och en strypning för luft i motsatt riktning.

Saab artikel-nummer 10-5962428 innehåller de delar som behövs för modifiering 3.

Även denna konstruktion har problem, t.ex. evakuerar slang C vevhusgaser utan att de passerat en oljefälla. Detta är troligtvis orsaken till att många klagar på hög oljeförbrukning efter att denna modifiering. Tester på min 95 visar att 1ml olja för varje körd 10km (dvs 1 liter olja per 10000 km) sugs ur motorn genom slang C. Detta stämmer med flera motorers observerade oljeförbrukning.

Att slang C evakuerar gaser genom oljesticksröret ger nya problem. Då de varma gaserna från vevhuset sugs upp genom oljesticksröret kondenserar vattenånga och oljedimma på insidan av, det kalla, oljesticksröret. Vatten och olja bildar en emulsion, en vit-gul-brun majonäs, i övre delen av oljesticksröret. Majonäsen är en indikation på att fukt i motorn inte ventileras ut ur motorn, antingen pga hur bilen körs (korta sträckor, kallt klimat, mycket stadskörning) eller för att det finns mycket vatten i oljan t.ex. på grund av läckande kylarvätska. Majonäsen är i sig inte farlig, men om den finns i stora mängder eller finns där även om bilen körs långa sträckor så kan det tyda på att oljan bör bytas och/eller att vatten läcker in till oljan.

Ventilationen genom slang C är också så kraftig att den på en del bilar suger luft förbi packningen under det gula oljepåfyllningslocket. Vid fuktig väderlek resulterar detta i att fuktig luft sugs in i oljesticksröret och ytterligare majonäs bildas under locket.

Denna modifiering verkar enbart genomföras när ägaren har något av de tidigare beskrivna problemen. Ingen markering på kampanjskylt.

[Modifiering 3] (10kB)

Klicka på bilden för en större bild.

 Årsmodell 2005

Ungefär september 2004.

Årsmodell 2005 ser ut att ha samma vevhusventilation som årsmodell 2004, förutom att en strypbackventil har monterats på slang C, dvs som på modifiering 3 för tidigare årsmodeller, och oljefällan är ändrad.

Efter denna modifiering anser Saab att vevhusventilationen fungerar.

 Modifiering 4

Ungefär november 2004.

Årsmodell 2004 uppgraderas med oljefällan och strypbackventilen från årsmodell 2005.

Efter denna modifiering anser Saab att vevhusventilationen fungerar.

 Modifiering 3 dras in

Ungefär december 2004.

Ombyggnadssatsen dras in av Saab och verkstäderna ska inte längre genomföra den här modifieringen. Anledningen är den ökade oljeförbrukningen som orsakas av att olja sugs ut ur motorn via oljesticksröret.

 Modifiering 4b

Ungefär mars 2005.

Årsmodeller 2004 och 2005 modifieras genom att slang D får en ny slangklämma vid anslutningen mot spjällhuset.

 Modifiering 5

Mitten av maj 2005.

Årsmodeller 1998 till 2003 får nu den utlovade modifieringen. Det finns en sats (artikelnummer 55560548) med en ny oljefälla och en ny anslutning för ventilkåpan. Satsen är subventionerad och kostar för närvarande 50 kronor. Det är oklart vilka ändringar som gjorts inne i oljefällan, men den nya anslutningen för ventilkåpan har bara ett större hål för den klena slangen. Enligt Saabs anvisningar består modifieringen av att anslutningen på ventilkåpan och oljefällan byts ut. Om modifiering 3 har gjorts tidigare flyttas den klena slangen tillbaks till ventilkåpan och den övre delen av oljepåfyllnadsröret (med den iskruvade nippeln) byts ut mot en omodifierad del.

Med dessa delar monterade så är vevhusventilationen återställd till som den såg ut efter modifiering 2. Enda skillnaden är en ny oljefälla. Jag är mycket tveksam till om denna minimala åtgärd verkligen räcker för att vevhusventilationen skall vara tillräckligt effektiv utan att motorn drar mycket olja.

2005-05-27 skickade Saab ut instruktioner till verkstäderna där de meddelar att modifiering 5 inte är en lösning på vevhusventilationsproblemet. Det enda resultatet av att montera den nya oljefällan är att möjligen reduceras oleförbrukningen och mindre oljeläckage. Att införa modifiering 5 är meningslöst om den höga oljeförbrukningen beror på annat än att den befintliga oljefällan är uppborrad över 6,5mm.

Saab rekommenderar inte att modifiering 5 införs annat än i speciella fall.

Den slutliga lösningen av vevhusventilationsproblemet ska nu bestå av ett rejält modifierat vevhusventilationssystem som förhoppningsvis finns tillgängligt till hösten 2005.

Ännu mer väntan alltså...

 Nytt oljefilter

Augusti 2005

Saab introducerar ett nytt effektivare oljefilter. Det nya filtret är svart (tidigare färg var blå) och ersätter det gamla filtret. Der är oklart om detta nya filter kan minska problemen med oil-sludge eller om motivet bara är att klara de allt för långa serviceintervallen som Saab anger för de senaste årsmodellerna.

 Årsmodell 2006

Ungefär oktober 2005.

All information om ändringarna som gjorts för årsmodell 2006 har ännu inte släppts av Saab, men ett nytt oljetråg som rymmer en större oljevolym ska tydligen vara en av ändringarna.

 Vägen till modifiering 6

Hela 2005, början av 2006

Saab planerar nu att den slutliga lösningen av vevhusventilationsproblemet ska bestå av ett rejält modifierat vevhusventilationssystem. Inga detaljer finns tillgängliga för tillfället.

Rykten om att modifieringen skulle vara tillgänglig vecka 40 ser inte ut att stämma. Ingen information har ännu skickats ut till verkstäderna men den modifiering Saab funderar på ska tydligen innehålla ett nytt oletråg (större oljevolym), flyttad katalysator och ändrad vevhusventilation. Det verkar bli en dyr ändring.

Vecka 45 har reservdelar dykt upp som ska vara till äldre årsmodeller men som inte passar. Troligtvis indikerar detta att några fler delar är på väg och att den nya modifieringen snart är klar.

Vecka 50 har delar till den gamla vevhusventilationen, t.ex. slangar, tagit slut. Ännu en indikation på att något verkligen är på gång.

Ombyggnadssatser för vevhusventilationen ska nu, vecka 03, finnas i lager i Nyköping, men Saab har inte bestämt sig för vad modifieringen ska kosta. Verkstäderna har ännu inte blivit informerade om vad modifieringen innehåller och när den kommer att finnas tillgänglig.

 Modifiering 6

April 2006

Ombyggnadssatser för vevhusventilationen ska nu, vecka 14, finnas tillgängliga hos verkstäderna. Artikelnummer för ombyggnadssatsen är 55561200 och dokumentet som beskriver hur den monteras är 210-2417 utgåva 4.

Ombyggnadssats 55561200

I ombyggnadssatsen finns en ny oljefälla, T-stycke, två backventiler, nytt oljepåfyllnadsrör, ny nippel till ventilkåpa, nya slangar och lite annat.

Ombyggnadssatsen kostar ca 260,- (kraftigt subventionerat av Saab då priset är avsevärt lägre för ombyggnadssatsen än priset för de delar den ersätter). Med monteringen blir kostnaden ca 1000,- (eller strax över) för material och montering, men de som betalat för någon av de tidigare ombyggnaderna under de senaste två åren sägs kunna få denna ombyggnad utan kostnad.

 Modifieringar och årsmodeller

Under åren har de olika modifieringarna införts i produktionen av nya bilar. Tabellen visar vilka varianter av vevhusventilationen som kan ha gjorts, eller kan göras, på motorer av olika årsmodeller. Ett X betyder att modifieringen är möjlig, ett R betyder att modifieringen rekommenderas, medan - betyder att modifieringen infördes redan vid tillverkningen eller inte är applicerbar på den årsmodellen.

Modifiering Årsmodell
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1XXX------
2XXXXX----
3XXXXXX---
4------R--
4b------RR-
5XXXXXX---
6RRRRRR---

 Fungerar det nu?

Fungerar vevhusventilationen nu efter alla ombyggnader? Ja.

Med modifiering 6, eller 4b beroende på årsmodell, anser jag att vevhusventilationen fungerar bra. Efter att tidigare ha använt en egen konstruktion använder jag numera modifiering 6 och kan notera en märkbart mindre nedsmutsning av motoroljan jämfört med de tidigare varianterna.

För årsmodeller 1998 till 2003 rekommenderar jag att vevhusventilationen modifieras till modifiering 6.

För årsmodeller 2004 till 2005 rekommenderar jag att vevhusventilationen modifieras till modifiering 4b.

Då och då hör man åsikten att version 6 inte ska användas av en eller annan orsak, t.ex. den orsakar förhöjd oljeförbrukning eller att man inte ska modifiera om man inte har problem. Problemet med den typen av rekommendationer är att när problemen orsakade av dålig vevhusventilation blir synliga är det redan för sent. När problemen väl finns där räcker det inte längre med att modifiera vevhusventilationen. En motor som redan har en förhöjd oljeförbrukning blir inte lagad av en bättre vevhusventilation.

 Saabs reaktion

 2005-01-22

Saab har meddelat att de skall ge information under vecka 2005W05, dvs veckan som börjar med 2005-01-31, om ett åtgärdsprogram.

Jag vet inte vad åtgärdsprogrammet kommer att innehålla, men jag hoppas att det innehåller en fungerande uppdatering av vevhusventilationen och hjälp till de som redan har, eller kommer att få, motorproblem orsakade av en kombination av långa serviceintervall och den dåligt fungerande vevhusventilationen.

 2005-01-27

Saab inför en retroaktiv motorgaranti på åtta år för de berörda bilmodellerna.

En efter omständigheterna bra lösning som löser flera problem.

Läs även Saabs pressmeddelande här eller hos Saab Sverige.

 2005-02-03

Saab har skickat ut brev till alla ägare till berörda bilmodeller angående den förlängda motorgarantin.

Viktiga punkter:

Saab uppmanar även ännu en gång att följa instruktionsbokens anvisningar angående oljebyte, att använda helsyntetisk olja och att regelbundet kontrollera oljenivån.

 Saabs retroaktiva motorgaranti

Saabs pressmeddelande innehåller inga detaljer om vad som omfattas av motorgarantin och vilka villkor som gäller. Saab verkar inte ha alla detaljer klara ännu angående villkoren för motorgarantin.

Saabs retroaktiva motorgaranti kan alltså inte användas som skäl till att strunta i att ge sin bil service och omvårdnad.

En intressant konsekvens av motorgarantins villkor är att bilägare kan sorteras in i tre grupper.

 1. De som har tagit hand om sin bil enligt instruktionsboken och därför inte behöver utnyttja motorgarantin.
 2. De som har tagit hand om sin bil enligt instruktionsboken men har haft otur och råkat ut för motorhaveri.
 3. De som inte har tagit hand om sin bil enligt instruktionsboken och därmed inte kan utnyttja motorgarantin.

Hur stor är grupp 2 och vad blir reaktionen från grupp 3?

 Tips

För att minska risken för att vevhusventilationen blir så dålig att motorn skadas bör man modifiera vevhusventilationen enligt Saabs instruktioner (modifiering 6 för årsmodellerna 1998 till 2003, modifiering 4b för årsmodellerna 2004 till 2005) och därefter kontrollera vevhusventilationen regelbundet.

[1998 - 2003] (7kB)

Klicka på bilden för en större bild.

Använd syntetisk olja av god kvalité och byt gärna oftare än det vanliga intervallet. Saab rekommenderar tätare byten av olja om bilen körs mycket i stadstrafik eller körs korta körsträckor i kallt klimat, dvs inte helt ovanlig användning av en bil i Sverige. Det kan räcka med ett överhoppat oljebyte i kombination med dålig vevhusventilation för att det skall vara dags för en motorrenovering eller ett motorbyte.

Ta det lungt med gaspedalen innan motorn blivit varm. Ett riktmärke är att vänta med kraftiga gaspådrag tills fem minuter efter det att temperaturmätaren har börjat röra på sig. Det är när motorn är kall som mycket förbränningsgaser och oförbränd bensin läcker ner i oljan.

Om motorn drar onormalt mycket olja (enligt Saab är onormalt mycket när förbrukningen överstiger en liter per 10000 km) kan följande punkter vara orsaken:

 Andra biltillverkare

Trodde ni att Saab var ensamma om att ha problem med vevhusventilation och sliten olja?

Icke. BMW, VW, Audi, Chrysler, Dodge, Hyundai, Lexus, Toyota med flera har också motorer som har drabbats av detta problem. En sökning på nätet ger många träffar, här är några exempel:

 Referenser till Saab-dokument

Denna tabell innehåller referenser till olika Saab-dokument som innehåller problembeskrivningar, ombyggnadsbeskrivningar, mm som är relaterade till problemen med vevhusventilation och oil sludge. Jag kan inte publicera dokumenten här då det är Saab som har copyright. Detta är de dokument som jag har hittat, det finns säkert fler dokument som skulle passa i tabellen.

En auktoriserad Saab-verkstad ska ha tillgång till dessa dokument, så om er Saab-verkstad säger sig inte känna till problemet med dålig vevhusventilation och oil sludge så kan ni hänvisa till den här tabellen.

De flesta av dessa dokument ger information till de som utför service på bilarna och avsikten är att ge information om problem och reparationsmetoder som inte finns beskrivna i verkstadshandboken. Problemen kan vara problem som bilägare klagar över, t.ex blå rök eller hög oljeförbrukning, eller problem som upptäcks vid service. Dokument av typen MODIFICATION INSTRUCTION beskriver dock ändringar som ska göras på alla bilar som kommer in för service, dvs en kampanj. Nästa nivå är att en bil återkallas, dvs brev skickas ut till alla bilägare. Någon återkallning har dock inte gjorts angående vevhusventilation eller oil sludge.

Typ Grupp Nr Datum Titel
SERVICE INFORMATION 29121931999-12-Åtgärd vid blårök ur avgasröret
Beskriver modifiering 1.
SERVICE INFORMATION 21019912000-01-Kolpartiklar eller lösa avlagringar i motorn
Oil Sludge!
MODIFICATION INSTRUCTION 29122102000-08-Byte av backventil och banjoskruv för att åtgärda blårök
Kampanj för modifiering 1. Märke B5 och C5 på kampanjskylt.
SERVICE TIPS 2111982000-12-11"Blårök" vid start.
Rensning av klena slangens nippel på ventilkåpa.
SERVICE TIPS 2462282002-04-19Saab Trionic T7, spjällhus Felkod P1230
Beskriver hur oljedimma tränger in i spjällhusets potentiometrar och förstör spjällhuset.
SERVICE TIPS 2122312002-06-06Hög oljeförbrukning, rök vid start, oljeläck trans.kåpa/topp
Beskriver modifiering 2.
SERVICE TIPS 2002492003-12-02Friskluft vevhusventilation "T7"-motorn
Beskriver modifiering 3.
SERVICE INFORMATION 2102353  
Ersatt av 210-2417
MODIFICATION INSTRUCTION 21024962005-01-Byte av oljefälla
Ny oljefälla för M04-M05, dvs modifiering 4. Märke A1 på kampanjskylt.
SERVICE TIPS 2002772005-02-09Vevhusventilation/ventilkåpa "T7"-motorn
Blockerade J-rör i ventilkåpans oljefälla.
TECHNICAL SERVICE BULLETIN 21024172005-05-Oljeläckage från motorn
Beskriver olika typer av oljeläckage orsakade av dålig vevhusventilation.
TECHNICAL SERVICE BULLETIN 21025612005-07-Missljud från transmissionskedjor samt oljeslam i motorn
Beskriver hur man ska hantera problemet med dålig vevhusventilation och oil sludge.
SERVICE TIPS 2002872005-07-22Nya luft och oljefilter
Nya filter som ska ta bort en del av oil sludge-problemen.
TECHNICAL SERVICE BULLETIN 21024172006-04- (utgåva 4)Oljeläckage från motorn
Den senaste versionen av vevhusventilationen (modifiering 6)

 Nu också i media

Lördagen den 22:e januari 2005 tar massmedia plötsligt upp problemet med vevhusventilationen. De stora tidningarna Expressen, Aftonbladet, Svenska Sagbladet, Dagens Nyheter och Corren har artiklar.

 2005-01-22

Från Expressen: Saab tiger om allvarligt motorfel
Örjan Åslund säger till Expressen att Saab såg ett mönster i rapporteringarna för ungefär ett år sedan. Men han kan inte berätta när åtgärder vidtogs.
Inom tio dagar ska vi presentera en lösning. Jag hoppas att kunderna uppfattar den som generös, säger han.

Från Aftonbladet: Saab mörkar fel på motorn
Enligt Saab är problemet med de berörda bilmodellerna att oljan tappar kvalitet, vilket ger motorskador. Att de inte informerat kunderna beror enligt informationschefen på att de ännu inte vet vad problemet är.
Problemet kunde Saab läst om på den här sidan för mer än ett år sedan.

Från Svenska Dagbladet: Saab ersätter motordrabbade bilägare
Örjan Åslund erkänner att Saab har känt till problemen men dröjt med att informera kunderna eftersom det varit oklart vad det egentligen beror på.
Orsaken har Saab kunnat hitta på den här sidan i mer än ett år. Med tanke på alla ändringar Saab gjort i vevhusventilationen har jag svårt att tro att Saab inte vetat om problemets orsak.

Från Dagens Nyheter: Saab ersätter drabbade bilägare
Enligt Trygg-Hansa beror problemet på att de aktuella motorerna har ett fabrikationsfel som skadar oljans kvalitet. Den orolige bilägaren tipsas om att kolla oljenivån regelbundet och att byta olja ofta.
Följ detta råd.

Från Corren: Saab ersätter motordrabbade bilägare
Det är ett allvarligt problem men vi kommer att ersätta drabbade bilägare, säger informationschef Örjan Åslund till TT.

 2005-01-24

Från Aftonbladet: Saab: Vi fixar bilarna gratis
Saab lovar nu att alla som drabbats av just det felet ska få bilen lagad gratis, oavsett hur stora skadorna är.

Från Dagens Nyheter: Jag litade på Saab, de borde ha kontaktat mig
- Jag hittade en sida på internet som en kille lagt upp som utredde problemen med vevhusventilationen. . . . Ändå sa de både på verkstaden och hos Saab att det inte fanns några särskilda problem med detta.

Från Corren: Man vill ju hjälpa andra Saabägare
Vi får skylla oss själva, vi var för långsamma.

 2005-01-25

Från Dagens Nyheter: I dag lämnar Saab besked om kompensation
- Vi kommer gå ut med ett stort och brett åtagande som kostar en jäkla massa pengar.

 2005-01-27

Från Dagens Nyheter: Saab förlänger motorgaranti
Saab har beslutat att ta ekonomiskt ansvar för motorskador i 9-5- och gamla 9-3 modellerna. Varje bil får en åttaårig motorgaranti samtidigt som gamla skador ersätts utan milbegränsning. Enda kravet är att ägaren gjort regelbunden verkstadsservice.

Från Dagens Nyheter: Saab kämpar om kundernas förtroende
Det finns inget viktigare i affärer än förtroende. Inget förtroende - inga affärer.

 Not

Informationen på denna sida är en sammanställning av allmänt tillgänglig information. Detaljer är t.ex. hämtade från verkstadshandbok, ändringar gjorda på egen bil och från information postad på Internet.

 Länkar

 


Denna sida har besökts 888888 gånger sedan 2003-10-29.
Senast modifierad 2008-09-21 10:04:35 (byggd 2013-01-22 19:56:37).
Copyright © 2002-2013 Göran Larsson. Alla rättigheter förbehållna.